Skip to content

PIRKIMO-PARDAVIMO TAISYKLĖS

Bendrosios nuostatos

 1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“) yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu www.reikijura.lt svetainėje susijusios nuostatos.
 1. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą patvirtina, kad sutinka su šiomis Taisyklėmis.
 2. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas www.reikijura.lt  nurodęs vardą,pavardę,adresą, elektroninį paštą ir telefono numerį ir susipažinęs su Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Užsakyti“.

Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai

 1. Visos prekių kainos nurodytos eurais.
 2. Pirkėjas į savo el.paštą gaus laišką su banko rekvizitais apmokėjimui už prekes.
 1. Pirkėjas įsipareigoja apmokėti užsakymą per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo užsakymo patvirtinimo dienos. Siuntinys pradedamas ruošti tik gavus apmokėjimą už prekes.
 1. Pirkėjui neįvykdžius mokėjimo į nurodytą sąskaitą per 5 (penkias) kalendorines dienas, užsakymas anuliuojamas.

Prekių pristatymas

 1. Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą ar pasirinktą paštomatą.
 2. Pirkėjas pats apmoka pristatymo išlaidas nurodytas pirkimo metu.
 3. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
 4. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų nesilaikymą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatytos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.
 1. Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta gaunama pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje gautos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis.
 1. Pirkėjas privalo el. paštu pateikti Pardavėjui pažeisto siuntinio ir(arba) prekės (-ių) nuotraukas.

Asmens duomenų apsauga

 1. Užsisakant prekes svetainėje www.reikijura.lt , pirkėjas privalo pateikti pirkimo metu prašomus duomenis: vardą, pavardę, adresą ar paštomatą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą.
 2. Pirkėjas yra atsakingas už teisingų duomenų pirkimo metu pateikimą.
 3. Pateikdamas užsakymą Pirkėjas sutinka, kad jo pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi užsakymo vykdymo tikslais. Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.
 4. Pirkėjo asmens duomenys gali būti tvarkomi rinkodaros tikslais tik tuo atveju, kai Pirkėjas pats išreiškia tam sutikimą.
 5. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus kai to reikalauja kompetentinga Valstybės institucija LR įstatymų numatytais atvejais arba atskiru rašytiniu Pirkėjo sutikimu.